naar top
Menu
Logo Print
PMG is lid van:

- het CIM, Centrum voor Informatie over de Media (België)

B2B Press

- de B2B Press, Federatie van Belgische vakbladuitgevers (België)

HOI keurmerk

- en het HOI, Instituut voor Media Auditing (Nederland)

Deze vakverenigingen kijken erop toe dat alle uitgaven steeds voldoen aan alle kwaliteitsvereisten om als volwaardig vakblad naar buiten te treden.
De labels vormen de kwaliteitsgarantie voor alle vakbladen.

 

CIM België

Het CIM, Centrum voor Informatie over de Media, is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die objectieve en betrouwbare informatie verschaft over de oplage en verspreiding van media. Het CIM-label garandeert dus steeds de juistheid van het aantal verspreide exemplaren.

CIM-echtverklarings-procedure
De jaarlijkse echtverklaringsprocedure van het CIM bestaat uit:
- controle van de gedrukte oplages van de publicaties
- controle van de verspreiding en verdeling van publicaties

De echtverklaringswerkzaamheden worden uitgevoerd door experts die werkzaam zijn bij een extern bureau van accountants of bedrijfsrevisoren, onder toezicht en coördinatie van de Permanente Structuur van het CIM.
Deze experts zijn niet alleen door het CIM erkend maar zijn ook lid van het Instituut van Accountants en Bedrijfsrevisoren.

Bij het jaarlijkse onderzoek dient de uitgever, per publicatie, volgende boekhoudkundige documenten voor te leggen aan de experts:
- facturen van de drukkers
- verzendingskosten (postborderellen)
- oplagedocumenten

Proces-verbaal
Na onderzoek stellen de experts een proces-verbaal op per uitgave met het resultaat van de controles.
Dit vermeldt volgende gegevens:
- de periodiciteit van de titel
- het aantal verschenen nummers
- de hoeveelheid per verspreidingstype (post, losse verkoop, etc.)
- de oplage
- het percentage van de buitenlandse verspreiding

CIM-label
Per gecontroleerd vakblad ontvangt de uitgever een officieel CIM-label dat mag worden afgedrukt in het vakblad en in alle gerelateerde documenten.

www.CIM.be
Het CIM publiceert op zijn website www.cim.be de processen-verbaal van de jaarlijkse echtverklaringscontroles.

www.cim.be

 

B2B PRESS België

De B2B Press is een van de vijf departementen van The Ppress, Belgische Federatie van de Periodieke Pers. B2B Press verenigt de uitgevers van vakinformatie die zich richten tot gespecialiseerde doelgroepen binnen diverse sectoren.

Professional Media Group is stichtend lid van deze vakvereniging. Via de B2B Press pleiten we voor meer erkenning van vakpers als communicatieplatform en willen we ons als kwaliteitsmedium differentiëren van andere vakmedia. Ten slotte willen we adverteerders, mediabureaus en de overheid zo overtuigen van het belang van vakmedia voor het bereiken van gespecialiseerde doelgroepen.

Erkenning vakmedia in de mediamix
Een belangrijke doelstelling van de B2B Press is om de unieke positie van vakmedia in de schijnwerpers te plaatsen bij zowel adverteerders, mediabureaus als de overheid. Via vakmedia krijgen ze immers de mogelijkheid om een duidelijk gedefinieerde doelgroep te benaderen. De kwalitatief hoogstaande redactionele context voor het overbrengen van een boodschap krijgen ze er gewoon bovenop. Bovendien zijn vakmedia een belangrijk medium voor beslissingsnemers en een katalysator voor informatie-uitwisseling binnen een sector. Kortom, b2b-uitgaven zijn een volwaardig medium binnen de 360° communicatiemix.

B2B Press: kwaliteitslabel voor de vakbladpers
B2B Press is ook een belangrijk kwaliteitslabel.
Wie toetreedt tot B2B Press, moet voldoen aan de strenge kwaliteitsregels:
- de titels moeten minstens een jaar uitgegeven zijn in België
- de titels moeten minstens vier keer per jaar verschijnen
- de artikels moeten door een onafhankelijke redactie opgesteld worden
- publicitaire inlassingen moeten als dusdanig geïdentificeerd zijn
- het redactionele gedeelte moet minstens een derde van het aantal pagina's
- in beslag nemen
- de titels moeten op basis van de reglementering van de post als periodiek
- worden beschouwd
- de titels moeten CIM-gecontroleerd zijn
- de gepubliceerde reclametarieven dienen nageleefd te worden

Verder speelt de B2B Press een coördinerende rol in initiatieven en acties die de volledige sector ten goede komen:
- de informatie-uitwisseling tussen de leden
- de doorgedreven lobby met de overheid en andere instanties
- de jaarlijkse uitgave van het B2B Book
- en tenslotte de diverse studies

www.theppress.be