naar top
Menu
Logo Print
PMG is lid van:

- het CIM, Centrum voor Informatie over de Media (België)

B2B Press

- WE MEDIA (België)

HOI keurmerk

- en het HOI, Instituut voor Media Auditing (Nederland)

Deze vakverenigingen kijken erop toe dat alle uitgaven steeds voldoen aan alle kwaliteitsvereisten om als volwaardig vakblad naar buiten te treden.
De labels vormen de kwaliteitsgarantie voor alle vakbladen.

 

CIM

Het CIM, Centrum voor Informatie over de Media, is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die objectieve en betrouwbare informatie verschaft over de oplage en verspreiding van media. Het CIM-label garandeert dus steeds de juistheid van het aantal verspreide exemplaren.

CIM-echtverklarings-procedure
De jaarlijkse echtverklaringsprocedure van het CIM bestaat uit:
- controle van de gedrukte oplages van de publicaties
- controle van de verspreiding en verdeling van publicaties

De echtverklaringswerkzaamheden worden uitgevoerd door experts die werkzaam zijn bij een extern bureau van accountants of bedrijfsrevisoren, onder toezicht en coördinatie van de Permanente Structuur van het CIM.
Deze experts zijn niet alleen door het CIM erkend maar zijn ook lid van het Instituut van Accountants en Bedrijfsrevisoren.

Bij het jaarlijkse onderzoek dient de uitgever, per publicatie, volgende boekhoudkundige documenten voor te leggen aan de experts:
- facturen van de drukkers
- verzendingskosten (postborderellen)
- oplagedocumenten

Proces-verbaal
Na onderzoek stellen de experts een proces-verbaal op per uitgave met het resultaat van de controles.
Dit vermeldt volgende gegevens:
- de periodiciteit van de titel
- het aantal verschenen nummers
- de hoeveelheid per verspreidingstype (post, losse verkoop, etc.)
- de oplage
- het percentage van de buitenlandse verspreiding

CIM-label
Per gecontroleerd vakblad ontvangt de uitgever een officieel CIM-label dat mag worden afgedrukt in het vakblad en in alle gerelateerde documenten.

www.CIM.be
Het CIM publiceert op zijn website www.cim.be de processen-verbaal van de jaarlijkse echtverklaringscontroles.

www.cim.be

 

WE MEDIA

The Ppress en de UPP, de twee federaties voor periodieke pers zijn in 2018 samengesmolten tot een nieuwe gemeenschappelijke identiteit We Media.
WE MEDIA ondersteunt, bevordert en verdedigt die maatschappelijke rol van de professionele uitgevers en mediabedrijven die op een professionele en onafhankelijke manier inhoud creëren.
We Media groepeert ongeveer 300 uitgevers en 900 magazines en staat onder leiding van Marc Dupain (The Ppress) en Luc De Potter (UPP).

www.wemedia.be